Dataset

AOW-uitkeringen; kenmerken van uitkeringsontvangers, 2006-2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal volledige en gekorte uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • migratieachtergrond;
  • woonland.

Tot en met verslagperiode december 2013 zijn bovengenoemde kenmerken overgenomen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf verslagperiode januari 2014 is de statistiek 'AOW-uitkeringen' opgenomen in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Gevolg hiervan is dat als bron voor bovengenoemde kenmerken m.u.v. het kenmerk woonland, de gemeentelijke bevolkingsregisters wordt genomen. Voor het bepalen van het aantal buitenlandse uitkeringen op grond van het kenmerk woonland, wordt de informatie van de SVB overgenomen.

Door het invoeren van een nieuw productieproces met ingang van december 2018 zijn de cijfers over uitkeringen aan personen met een migratieachtergrond sterk verbeterd.

Gegevens beschikbaar van: november 2006 - december 2018.

Status van de cijfers: De maandcijfers van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juli 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71330ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71330ned

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71330ned

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland