Dataset

Immigranten; belangrijkste inkomstenbron en inkomstenpositie, 1999-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

inkomstenbron immigranten, inkomstenpositie immigranten geslacht, leeftijdsgroep,migratiemotief,geboorteland 1999 t/m 2005 Gewijzigd op 30 januari 2014. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80016ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80016ned

inkomstenbron immigranten, inkomstenpositie immigranten geslacht, leeftijdsgroep,migratiemotief,geboorteland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80016ned

inkomstenbron immigranten, inkomstenpositie immigranten geslacht, leeftijdsgroep,migratiemotief,geboorteland