Dataset

Belastingvoordelen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Taxation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het belastingvoordeel dat particuliere huishoudens hebben van vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat voordeel heeft van de verschillende vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen en de hoogte van dit voordeel. Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

De vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen in deze tabel zijn gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80846ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80846ned

voordeel aftrekposten, vrijstellingen, heffingskortingen huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80846ned

voordeel aftrekposten, vrijstellingen, heffingskortingen huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie