Dataset

Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, 2004-08

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar geslacht, leeftijdsgroep, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar 2004-2008 Gewijzigd op 20 januari 2014. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81312ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81312ned

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar geslacht, leeftijdsgroep, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81312ned

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar geslacht, leeftijdsgroep, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar