Dataset

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom arbeid, 2002-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van twee opeenvolgende jaren op de laatste vrijdag van september in Nederland werknemer waren en in Nederland woonden. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het eerste jaar een baan als werknemer had, wordt de persoon aangemerkt als uitstromer. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het tweede jaar een baan als werknemer had, wordt de persoon aangemerkt als instromer. Voor instromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar vóór instroom gegeven. Voor uitstromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar ná uitstroom gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 - 2015

Status van de cijfers: De cijfers over 2001/2002 tot en met 2013/2014 zijn definitief. De cijfers over 2014/2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81571NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81571NED

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81571NED

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit