Dataset

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Renting and letting
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde woningen (uitgesplitst naar soort verhuurder) en geliberaliseerde huurwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De voorlopige uitkomsten worden in augustus gepubliceerd en hebben betrekking op de huurverhoging die in juli is doorgevoerd. Bij de publicatie in september worden de uitkomsten definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen per 8 september 2023: De definitieve cijfers van 2023 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83163NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83163NED

De gemiddelde verhoging van de woninghuur naar soort verhuurder; Geliberaliseerde en gereguleerde verhuur (sociale en overige verhuurders)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83163NED

De gemiddelde verhoging van de woninghuur naar soort verhuurder; Geliberaliseerde en gereguleerde verhuur (sociale en overige verhuurders)