Dataset

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Renting and letting
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging uitgesplitst naar inkomensklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders en geliberaliseerde verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023: De cijfers van 2023 zijn toegevoegd. De categorie 'middeninkomen' is toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over 2024 komen beschikbaar in september 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84825NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84825NED

Huurverhoging Soort huurwoning en inkomensklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84825NED

Huurverhoging Soort huurwoning en inkomensklasse