Dataset

Consumentenprijzen; prijsindex werknemersgezinnen 2000 = 100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De consumentenprijsindex werknemersgezinnen berekend door het CBS, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens, waarvan loon de belangrijkste bron van inkomen is, aanschaffen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70746NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70746NED

Consumentenprijsindexcijfers werknemersgezinnen naar consumentengoederen (basisjaar 2000 = 100).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70746NED

Consumentenprijsindexcijfers werknemersgezinnen naar consumentengoederen (basisjaar 2000 = 100).