Dataset

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 24/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:

  • het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
  • het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
  • het stoken van houtkachels door huishoudens
  • het verbruik van biogas
  • het verbruik van biotransportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2019. De cijfers over 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 9 juli 2021: Nader voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per maart 2021: De omschrijving 'Biomassaketels bedrijven, elektriciteit' is 'Biomassaketels bedrijven, WKK' geworden; tevens is de toelichting aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82004NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82004NED

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82004NED

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen