Dataset

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:

  • het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
  • het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
  • het stoken van houtkachels door huishoudens
  • het verbruik van biogas
  • het verbruik van biotransportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021, nader voorlopige cijfers over 2022.

Wijzigingen per 14 november 2023: Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De cijfers van 2021 zijn nu definitief en de cijfers van 2022 nader voorlopig. De cijfers over 2015-2020 zijn gereviseerd in andere tabellen over energie. Deze revisie is niet doorgevoerd op deze tabel, waardoor er inconsistenties van maximaal 2 procent op jaarbasis tussen de cijfers voor afvalverbrandingsinstallaties en totaal biogas kunnen zijn.

Wijzigingen per 2 juni 2023: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022: Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd Cijfers over 2020 zijn gereviseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82004NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82004NED

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82004NED

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen