Dataset

Potentiekaart Reststromen: Potentieel biogas & houtachtige biomassa per gemeente (GJ/ha.jaar)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Bijgewerkt 21-11-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geeft het totale potentieel weer voor biogas productie op basis van potentiele reststromen uit Mest, Akkerbouw en Groente,Fruit en Tuinafval in GJ/(ha.jaar). Gegevens per gemeente.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?service=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=792&HEIGHT=904&LAYERS=totaalpotentieelhoutachtigebiomassa&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

totaalpotentieelbiogas

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms

Potentieel biogas totaal

potentiekaart-reststromen:totaalpotentieelbiogas

OGC:WFS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=wfs

Potentieel biogas totaal

Potentiekaart reststromen ATOM

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/atom/index.xml

Potentiekaart reststromen ATOM

potentiekaart-reststromen:totaalpotentieelhoutachtigebiomassa

OGC:WFS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Totaal potentieel houtachtige biomassa

totaalpotentieelhoutachtigebiomassa

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Totaal potentieel houtachtige biomassa