Organisatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)

Permanente linkGekopiëerd
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is van 2003 tot 2010 en sinds 2017 onder deze naam een Nederlands ministerie met als beleidsterreinen onder meer landbouw, natuurbeheer, bosbouw, visserij en voedsel.
Logo Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

7 datasets

 • Kaart met de verspreiding van soorten voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

  Data eigenaar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was één van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. ...

  Data eigenaar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 17 december 2016, nr. WJZ / 16102889). Het bes...

  Data eigenaar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Organisatie en beleid
  • Landbouw
  • Water
 • Percelen, in rijkseigendom, waarop mosselzaadinvanginstallatie's zijn toegestaan. Een mosselzaadinvanginstallatie (MZI) is een in de bodem verankerde constructie bestaande uit touwen en netwerk, waarm...

  Data eigenaar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Water
  • Landbouw
 • In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 20 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012). H...

  Data eigenaar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
  • Water
 • Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beid...

  Data eigenaar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Wetlands

  Wetlands zijn de natte natuurgebieden in Nederland. Het Wetland verdrag is op 2 februari 1971 te Ramsar in Iran ondertekend. Nederland was één van de zestien landen die het Verdrag toen ondertekende. ...

  Data eigenaar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid