Dataset

Potentiekaart Reststromen: Potentieel biogas & houtachtige biomassa per gemeente (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 11/21/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft het totale potentieel weer voor biogas productie op basis van potentiele reststromen uit Mest, Akkerbouw en Groente,Fruit en Tuinafval in GJ/(ha.jaar). Gegevens per gemeente.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?service=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=792&HEIGHT=904&LAYERS=totaalpotentieelhoutachtigebiomassa&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

totaalpotentieelbiogas

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms

Potentieel biogas totaal

potentiekaart-reststromen:totaalpotentieelbiogas

OGC:WFS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=wfs

Potentieel biogas totaal

Potentiekaart reststromen ATOM

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/atom/index.xml

Potentiekaart reststromen ATOM

potentiekaart-reststromen:totaalpotentieelhoutachtigebiomassa

OGC:WFS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Totaal potentieel houtachtige biomassa

totaalpotentieelhoutachtigebiomassa

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Totaal potentieel houtachtige biomassa