Dataset

Potentiekaart Reststromen: Potentieel biogas & Potentieel houtachtige biomassa per gemeente (GJ/ha.jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft het totale potentieel weer voor biogas productie op basis van potentiele reststromen uit Mest, Akkerbouw en Groente,Fruit en Tuinafval in GJ/(ha.jaar). Gegevens per gemeente.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?service=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=500&HEIGHT=600&LAYERS=totaalpotentieelhoutachtigebiomassa&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave