Dataset

PBL IMAGE 3.0 SSP scenario’s– Biomassa (30 arcmin)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Planbureau voor de Leefomgeving
Updated 05/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Documentation (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

IMAGE is een ecologisch-milieu-model raamwerk dat de milieu gevolgen van menselijke activiteiten wereldwijd simuleert. Het modelleert de interacties tussen de samenleving, de biosfeer en het klimaatsysteem om duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteit en kwaliteit van leven te evalueren. Het IMAGE model (versie 3.0, 2014) heeft als doel de lange-termijn dynamiek en effecten van wereldwijde veranderingen te verkennen die het gevolg zijn van de interactie tussen demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren.

IMAGE 3.0

IMAGE runs resulteren in data op grid niveau met resolutie van 30 bij 30 arcminuten en 5 bij 5 arcminuten voor de fysische processen en in data op regionaal niveau met 26 regio’s voor de sociaaleconomische data. Sinds versie 3.0 wordt de grid data in netcdf formaat gepubliceerd via het KNMI data portaal (KDC). Deze dataset is een grid dataset.

De IMAGE indicatoren op grid niveau

Er zijn elf indicatoren beschikbaar: Jaarlijkse neerslag, jaarlijkse temperatuur, droogheid index, biomassa, fractie van landbedekking type, fractie van landbedekking type gedetailleerd, land bedekking, maandelijkse neerslag, maandelijkse temperatuur, netto primaire productie (NPP) en bevolkingsdichtheid. Voor elke indicator is er per scenario een databestand. Deze databestanden zijn te viewen en te downloaden.

De SSP scenario’s

De eerste IMAGE 3.0 resultaten zijn de SSP scenario’s van het Shared Socioeconomic Pathways - SSP project. Deze zijn gedocumenteerd in het artikel: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm. Via het KNMI portaal zijn de data van de volgende scenario’s beschikbaar: de baseline (SSP2) en de mitigatie scenario’s (SSP2_SPA0_RCP_1.9, SSP2_SPA2_RCP_2.6, SSP2_SPA2_RCP_3.4, SSP2_SPA2_RCP_4.5, SSP2_SPA2_RCP_6.0). SPA2 staat voor gefragmenteerd en uitgesteld beleid, SPA0 staat voor mondiaal uniform beleid zonder uitstel, RCP staat voor Representative Concentration Pathways. De resultaten voor de SSP1, SSP3, SSP4 en SSP5 scenario’s zijn op verzoek beschikbaar. Neem daarvoor contact op met het IMAGE-team: IMAGE-info@pbl.nl

Indicator – Biomassa (30 arcmin)

Deze indicator geeft de mondiale koolstof opslag in stammen, takken, bladeren, wortels, strooisel, humus, houtskool, hout met korte levensduur en hout met lange voor iedere land cel voor de periode 1970 tot 2100 in stappen van 5 jaar. Hieronder kunt u de gehele indicator dataset als TAR bestand (in NetCDF 4.0 formaat) downloaden of per scenario als losse bestanden (in .nc formaat).

De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken.

Landing page: http://themasites.pbl.nl/models/image/index.php/Welcome_to_IMAGE_3.0_Documentation

Contactinformatie
Name: PBL
Email: image-info@pbl.nl
Address: Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Download

PBL IMAGE SSP scenarios - Bio massa (30 arcmin)

Download NetCDF CC-BY (4.0)

PBL IMAGE SSP scenarios - Bio massa (30 arcmin)

Documentation

Welcome to IMAGE 3.0 Documentation

Documentation HTML CC-BY (4.0)

IMAGE 3.0 Documentation

Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm

Documentation PDF CC-BY (4.0)

Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm