Dataset

PBL IMAGE 3.0 SSP scenario’s – Bevolkingsdichtheid (5 arcmin)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Updated 02/17/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

IMAGE is een ecologisch-milieu-model raamwerk dat de milieu gevolgen van menselijke activiteiten wereldwijd simuleert. Het modelleert de interacties tussen de samenleving, de biosfeer en het klimaatsysteem om duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteit en kwaliteit van leven te evalueren. Het IMAGE model (versie 3.0, 2014) heeft als doel de lange-termijn dynamiek en effecten van wereldwijde veranderingen te verkennen die het gevolg zijn van de interactie tussen demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren.

IMAGE 3.0

IMAGE runs resulteren in data op grid niveau met resolutie van 30 bij 30 arcminuten en 5 bij 5 arcminuten voor de fysische processen en in data op regionaal niveau met 26 regio’s voor de sociaaleconomische data. Sinds versie 3.0 wordt de grid data in netcdf formaat gepubliceerd via het KNMI data portaal (KDC). Deze dataset is een grid dataset.

De IMAGE indicatoren op grid niveau

Er zijn elf indicatoren beschikbaar: Jaarlijkse neerslag, jaarlijkse temperatuur, droogheid index, biomassa, fractie van landbedekking type, fractie van landbedekking type gedetailleerd, land bedekking, maandelijkse neerslag, maandelijkse temperatuur, netto primaire productie (NPP) en bevolkingsdichtheid. Voor elke indicator is er per scenario een databestand. Deze databestanden zijn te viewen en te downloaden.

De SSP scenario’s

De eerste IMAGE 3.0 resultaten zijn de SSP scenario’s van het Shared Socioeconomic Pathways - SSP project. Deze zijn gedocumenteerd in het artikel: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm. Via het KNMI portaal zijn de data van de volgende scenario’s beschikbaar: de baseline (SSP2) en de mitigatie scenario’s (SSP2_SPA0_RCP_1.9, SSP2_SPA2_RCP_2.6, SSP2_SPA2_RCP_3.4, SSP2_SPA2_RCP_4.5, SSP2_SPA2_RCP_6.0). SPA2 staat voor gefragmenteerd en uitgesteld beleid, SPA0 staat voor mondiaal uniform beleid zonder uitstel, RCP staat voor Representative Concentration Pathways. De resultaten voor de SSP1, SSP3, SSP4 en SSP5 scenario’s zijn op verzoek beschikbaar. Neem daarvoor contact op met het IMAGE-team: IMAGE-info@pbl.nl

Indicator – Bevolkingsdichtheid (5 arcmin)

Deze indicator geeft de mondiale bevolkingsdichtheid weer voor iedere land cel voor de periode 1970 tot 2100 in stappen van 5 jaar. Hieronder kunt u de gehele indicator dataset als TAR bestand (in NetCDF 4.0 formaat) downloaden of per scenario als losse bestanden (in .nc formaat).

De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken.

Landing page: http://themasites.pbl.nl/models/image/index.php/Welcome_to_IMAGE_3.0_Documentation

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

PBL IMAGE SSP scenarios - Bevolkings dichtheid (5 arcmin)

NetCDF CC-BY (4.0)

PBL IMAGE SSP scenarios - Bevolkings dichtheid (5 arcmin)

Documentation

Welcome to IMAGE 3.0 Documentation

HTML CC-BY (4.0)
Download: http://themasites.pbl.nl/models/image/index.php/Welcome_to_IMAGE_3.0_Documentation

IMAGE 3.0 Documentation

Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm

PDF CC-BY (4.0)
Download: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008

Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm