Datasets

43 datasets

 • Locaties van provinciale projecten binnen het programma klimaat en energie (http://www.drenthe.nl/klimaatenenergie).De projecten hebben als doelstelling energiebesparing en/of gebruik van milieuvriend...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Air
 • Op deze website worden in opdracht van het Rijk gegevens gepresenteerd die relevant zijn voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaatbeleid.

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit bestand is de tabellenbijlage bij de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 verschenen op 1 november 2019. Voor een beschrijving van de achtergronden van de gegevens in dit rapport wordt dan ook...

  Data owner: Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u de Gebruikersverklaring EPBD 2016 te ondertekenen en te mailen...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 08/29/2020 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan klimaat diensten t.b.v. klimaatdoelen een vergoeding kan worden verleend. Zones om water tijdelijk vast te houden zoda...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 04/22/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan dat zich primair richt op de functie als subsidie-instrument in het kader van de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer (SNL en ANLb). Begrensd...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 04/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Air
  • Nature and environment
 • ZoekGebiedKlimaat Ontwerp 2024 vastgesteld op 14 maart 2023

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 04/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De kaart met kalkgehalte in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. Kalk komt in de bodem voor doordat tijdens de afzetting ook schelpen en schelpd...

  Data owner: Alterra (Overig)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and environment
 • Deze kaart laat voor heel Nederland zien waar de panden met platte daken liggen. Platte daken zijn van belang, omdat ze kunnen dienen als een groen dak of een waterdak. Planten op het dak houden het r...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 12/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De warmteprofielen zijn bedoeld om gemeenten te helpen bij het maken van hun transitievisie warmte. Met de warmteprofielen wordt een eerste verkenning in de warmtevraag van de gemeente visueel gemaakt...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 12/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Air

Filter your results