Dataset

Bedrijventerreinen Klimaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit is de bedrijventerreinen dataset (vastgesteld in 2021) verrijkt met klimaatdata. De klimaatdata die op zijn genomen in deze laag zijn: hittestress, wateroverlast, hoeveelheid groen en hoeveelheid bomen. De lagen hittestress, hoeveelheid groen en hoeveelheid bomen zijn intern in beheer en te vinden via de links onder "Overige inhoud". De laag wateroverlast is direct afkomstig uit de Klimaateffectatlas. Hierbij gaat het om de laag "Waterdiepte bij hevige bui | 140 mm / 2 uur".

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVENTERREINEN_KLIMAAT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVENTERREINEN_KLIMAAT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen Klimaat

BEDRIJVENTERREINEN_KLIMAAT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen Klimaat

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bedrijventerreinen - Bomen percentage, Bedrijventerreinen - Groen percentage, Bedrijventerreinen - Hittestress percentage, Bedrijventerreinen - Neerslag percentage

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint