Dataset

Potentiekaart Restwarmte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ligging Industrie (met restwarmte potentie) en CO2 emissies

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://service.pdok.nl/rvo/restwarmte/wms/v1_0?service=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&BBOX=0,300000,280000,620000&WIDTH=500&HEIGHT=600&LAYERS=liggingindustrieco2&FORMAT=image/png&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

restwarmte:liggingindustrieco2

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/restwarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS

accessPoint

liggingindustrieco2

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/restwarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS

accessPoint

restwarmte.zip

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rvo/restwarmte/atom/restwarmte.xml

accessPoint