Organization

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)

Permanent linkCopied
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een Nederlands ministerie. Het houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie, zoals handel, industrie, communicatie, energievoorziening, ondernemen, innovatie en consumentenzaken, en het klimaatbeleid.
Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

7 datasets

 • Ligging Industrie (met restwarmte potentie) en CO2 emissies

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
  Updated: 09/20/2023 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (cdda) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De cdda bestaat uit de natu...

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
  Updated: 09/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
  • Soil
 • In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (cdda) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De cdda bestaat uit de natu...

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
  Updated: 09/01/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
  • Soil
 • Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
  Updated: 09/01/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
 • Kaart met het verspreidinggebied van soorten voor de Artikel 12 Vogelrichtlijn rapportage periode 2007 - 2012

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
  Updated: 09/01/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
 • Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Deze bestandsopname wordt 1 maal per jaar in het voorjaar uitgevoerd door Wageningen Ma...

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
  Updated: 08/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Water
 • Kaart met de verspreiding van soorten voor de Artikel 12 rapportage Vogelrichtlijn periode 2007 - 2012

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rijk)
  Updated: 03/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management