Dataset

Attentiekaart ondergrondse militaire resten (Archeologische verwachtingen- en waardenkaart 2022)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 04/23/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Attentiekaart ondergrondse militaire resten is onderdeel van de Archeologische verwachtingen- en waardenkaart. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 juni 2022 en wordt uiterlijk in 2027 geactualiseerd.

Achtergrond informatie

De Archeologische verwachtingen- en waardenkaart is het resultaat van een archeologische bureaustudie op gemeentelijk schaalniveau. Hiervoor zijn relevante bronnen geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld bodemkaarten, historische kaarten, verspreidingskaarten met archeologische vondstlocaties en de resultaten van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken.

Meer weten over het onderzoek dat de basis vormt voor de opbouw van de Archeologische verwachtingen- en waardenkaart?

Bekijk dan onderstaand rapport en de 3 bijbehorende kaartbijlages (alle 4 de documenten zijn in PDF formaat).

1.1 Rapport Actualisatie archeologische verwachtingen- en waardenkaart (rapport door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

1.2 Kaartbijlage 4 - Archeologische basiskaart.

1.3 Kaartbijlage 5 - Verstoringenkaart.

1.4 Kaartbijlage 6 - Archeologische verwachtingen- en waardenkaart.

Meer weten over het archeologisch bureauonderzoek met betrekking tot ondergronds militair erfgoed?

Bekijk dan onderstaand rapport en de bijbehorende kaartbijlage (beide documenten zijn in PDF formaat).

2.1 Rapport Ondergronds Militair Erfgoed (RAAP-rapport 5557).

2.2 Kaartbijlage - Ondergronds Militair Erfgoed.

De volledige Archeologische verwachtingen- en waardenkaart is ook te raadplegen als een web-app: Archeologie_2022_internet (arcgis.com). De omgevingsdienst ontsluit onze verwachtingen- en waardenkaart ook. Binnen deze regionale erfgoedkaart zijn in aanvulling op de archeologische waarden en verwachtingen ook de attentiezones zichtbaar.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/attentiekaart-ondergrondse-militaire-resten/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Attentiekaart ondergrondse militaire resten (Archeologische verwachtingen- en waardenkaart 2022) - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description
name Shape_Area code shape_area type double description
name Soort code soort type text description
name Opmerking code opmerking type text description
name Opmerking2 code opmerking2 type text description
name Periode code periode type text description
name Archeologische Relevantie code archeorele type text description
name Archeologische Opmerking code archeoopm type text description
name Soort handeling code soort_hand type text description
name Datum code datum1 type datetime description
name Intekening code intekening type text description
name Nauwkeurig code nauwkeurig type text description Hoe nauwkeurig is locatie?
name Archeologisch Type code archeotype type text description
name Capaciteit code capaciteit type text description Bij bijvoorbeeld schuilplaatsen: hoeveel personen kunnen schuilen.
name Adres code adres type text description
name BUFF_DIST code buff_dist type double description Sommige locaties zijn met behulp van een buffer ingetekend. Hier is dan aangeven hoe groot de bufferzone rondom het betreffende object genomen is.