Dataset

Attentiekaart ondergrondse militaire resten (Archeologische verwachtingen- en waardenkaart 2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 23-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De Attentiekaart ondergrondse militaire resten is onderdeel van de Archeologische verwachtingen- en waardenkaart. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 juni 2022 en wordt uiterlijk in 2027 geactualiseerd.

Achtergrond informatie

De Archeologische verwachtingen- en waardenkaart is het resultaat van een archeologische bureaustudie op gemeentelijk schaalniveau. Hiervoor zijn relevante bronnen geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld bodemkaarten, historische kaarten, verspreidingskaarten met archeologische vondstlocaties en de resultaten van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken.

Meer weten over het onderzoek dat de basis vormt voor de opbouw van de Archeologische verwachtingen- en waardenkaart?

Bekijk dan onderstaand rapport en de 3 bijbehorende kaartbijlages (alle 4 de documenten zijn in PDF formaat).

1.1 Rapport Actualisatie archeologische verwachtingen- en waardenkaart (rapport door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

1.2 Kaartbijlage 4 - Archeologische basiskaart.

1.3 Kaartbijlage 5 - Verstoringenkaart.

1.4 Kaartbijlage 6 - Archeologische verwachtingen- en waardenkaart.

Meer weten over het archeologisch bureauonderzoek met betrekking tot ondergronds militair erfgoed?

Bekijk dan onderstaand rapport en de bijbehorende kaartbijlage (beide documenten zijn in PDF formaat).

2.1 Rapport Ondergronds Militair Erfgoed (RAAP-rapport 5557).

2.2 Kaartbijlage - Ondergronds Militair Erfgoed.

De volledige Archeologische verwachtingen- en waardenkaart is ook te raadplegen als een web-app: Archeologie_2022_internet (arcgis.com). De omgevingsdienst ontsluit onze verwachtingen- en waardenkaart ook. Binnen deze regionale erfgoedkaart zijn in aanvulling op de archeologische waarden en verwachtingen ook de attentiezones zichtbaar.

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/attentiekaart-ondergrondse-militaire-resten/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.