Dataset

Energieverbruik en energiekosten; bouwnijverheid, 1990 - 1999

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over het energieverbruik en de kosten van het energieverbruik, uitgesplitst naar energiedrager; voor de totale bouwsector, de bouwnijverheid en de bouwinstallatiebedrijven voor de jaren 1990 tot en met 1999.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1990

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 1999 zijn definitief.

Wijziging per 11 oktober 2005 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37207

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37207

Energieverbruik en energiekosten van bouwbedrijven, bouwinstallatiebedrijven en de totale bouwsector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37207

Energieverbruik en energiekosten van bouwbedrijven, bouwinstallatiebedrijven en de totale bouwsector.