Dataset

Energiekosten; gemiddelde kosten per energiedrager, industrie, 1990 - 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de gemiddelde kosten voor industriële bedrijven gegeven van energiedragers, exclusief het gebruik als grondstof. Het betreft:

  • steenkool
  • cokesovencokes
  • zware stookolie
  • Gasolie en lichte stookolie
  • elektriciteit
  • aardgas

De gegevens zijn ontleend aan de productiestatistieken. Productiestatistieken meten de structuur van productie, opbrengsten, verbruik en kosten van bedrijven. Hieruit wordt de toegevoegde waarde per bedrijfstak en daarmee verband houdende gegevens bepaald. Als onderdeel van de kosten van de bedrijven worden de energiekosten gevraagd. Hieruit worden de gemiddelde kosten van de energiedragers berekend.

Gegevens beschikbaar: Van 1990 tot en met 2006.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2006 zijn definitief.

Wijziging per 14 juli 2009 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70914ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70914ned

Energiekosten voor de industrie in euro/GJ. Steenkool, stookolie, elektriciteit, aardgas

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70914ned

Energiekosten voor de industrie in euro/GJ. Steenkool, stookolie, elektriciteit, aardgas