Dataset

Energieverbruik en -kosten transportbedrijven; vervoermiddelen, 1994

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het energieverbruik en de kosten daarvan van de vervoermiddelen van de transport- en opslagbedrijven in 1994.

Gegevens beschikbaar: Over 1994.

Status van de cijfers: Alle cijfers over 1994 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7524

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7524

Energieverbruik van vervoermiddelen van transport - en opslagbedrijven. LPG, motorbenzine, jetfuel, diesel, stookolie, elektriciteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7524

Energieverbruik van vervoermiddelen van transport - en opslagbedrijven. LPG, motorbenzine, jetfuel, diesel, stookolie, elektriciteit.