Dataset

Dagtochten; vervoermiddelen naar afstand en reistijd, 95/96-06/07

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat gegevens over de vervoermiddelen waarmee de Nederlandse bevolking naar de bestemming van de dagtocht reist. In de tabel wordt het aantal dagtochten per vervoermiddel uitgesplitst naar afgelegde afstand en reistijd.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2016: De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid). De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70694ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70694ned

Totaal aantal dagtochten, afstand in km., reistijd in min. Belangrijkste vervoermiddel.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70694ned

Totaal aantal dagtochten, afstand in km., reistijd in min. Belangrijkste vervoermiddel.