Dataset

Verplaatsing met gehandicaptenvervoermiddel naar motief 1999/2001

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aandeel verplaatsingen, afgelegde afstand per persoon per dag met een gehandicaptenvervoermiddel naar motief. 1999 / 2001 Gewijzigd op 10 maart 2003. Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70056ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70056ned

Aandeel verplaatsingen, afgelegde afstand per persoon per dag met een gehandicaptenvervoermiddel naar motief.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70056ned

Aandeel verplaatsingen, afgelegde afstand per persoon per dag met een gehandicaptenvervoermiddel naar motief.