Dataset

Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik en de kosten van het energieverbruik, uitgesplitst naar energiedrager, voor Onderwijsinstellingen voor de jaren 1993 en 1997.

Gegevens beschikbaar: Over 1993 en 1997

Status van de cijfers: Alle cijfers over 1993 en 1997 zijn definitief.

Wijziging per 3 april 2012 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7523

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7523

Energieverbruik en energiekosten in het onderwijs, het aantal instellingen en leerlingen/studenten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7523

Energieverbruik en energiekosten in het onderwijs, het aantal instellingen en leerlingen/studenten.