Dataset

Energieverbruik en energiekosten; land - en tuinbouw, 1989 - 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over het energieverbruik van de land- en tuinbouw voor de jaren 1989 tot en met 2006. Dat is het verbruik van de energie die door de agrarische sector wordt afgenomen van energiedistributiebedrijven. Ook de uitgaven die daarvoor nodig waren, zijn in de tabel opgenomen. Het agrarische energieverbruik bestaat vooral uit aardgasverbruik door de glastuinbouw.

Gegevens beschikbaar: Vanaf: 1989

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2006 zijn definitief.

Wijziging per 23 februari 2010 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7447

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7447

Energieverbruik van de land - en tuinbouwbedrijven Bedrijfstype, Sector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7447

Energieverbruik van de land - en tuinbouwbedrijven Bedrijfstype, Sector