Dataset

Energieverbruik en energiekosten; intramurale gezondheidszorg, 1986 - 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik en -kosten in de intramurale gezondheidszorg.

Gegevens beschikbaar: Van 1986 tot en met 2000

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 1997 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 1998 en 1999 zijn voorlopig.

Wijziging per 11 oktober 2005 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7445

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7445

Energiekosten en - verbruik in intramurale zorg. Ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7445

Energiekosten en - verbruik in intramurale zorg. Ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen