Dataset

Energieverbruik nijverheid (excl. energiesector); energiedragers, 1975-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het verbruik van energie weer door bedrijven in de sector nijverheid, behalve door bedrijven in de energiesector. De sector nijverheid uit de Standaard Bedrijfsindeling 2008 bestaat uit bedrijven binnen de delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid. Het energieverbruik wordt uitgesplitst naar energiedrager, zoals bijvoorbeeld aardgas, aardolie, steenkool en biobrandstoffen.

Gegevens beschikbaar: Van 1975 per jaar, van 1999 tot en met 2010 per jaar en per kwartaal en van 2011 tot en met 2012 per jaar.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 6 februari 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82369NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82369NED

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardoliegrondstoffen, aardgas Aardolieproducten, hernieuwbare energie, afval, elektriciteit, warmte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82369NED

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardoliegrondstoffen, aardgas Aardolieproducten, hernieuwbare energie, afval, elektriciteit, warmte