Dataset

Nederlandse energiehuishouding, energiedragerbalans per waarnemingseenheid (01-01-1995 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Industry
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat energiebalansen per waarnemingseenheid en energiedrager. De energiebalans bestaat uit balansposten die aanbod en verbruik van energie beschrijven. Aanbod behelst winning, aanvoer, aflevering en begin- en eindvoorraad. Verbruik behelst inzet voor productie uit omzetting, verbruik als grondstof en finaal energieverbruik. De waarnemingseenheid bestaat uit de bedrijfseenheid (BE) uit het ABR met een volgnummer voor de vestiging die is waargenomen. De splitsing van bedrijven in vestigingen is functioneel, dat betekent dat het gebaseerd is op voor energiestatistieken benodigde gegevens. Bijvoorbeeld van vestigingen met een warmtekrachtinstallatie zijn meer gegevens nodig dan van een vestiging zonder zo'n installatie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens komen van energiebedrijven en energieafnemers in alle grootteklassen 0 t/m 9. Aan elk geënqueteerd bedrijf wordt een fysieke balans van energiedragers gevraagd. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van registraties.

Populatie

In Nederland gevestigde bedrijven, die energie winnen en/of produceren met uitzondering van de bedrijven die aardolie verwerken.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fcbb7

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier