Dataset

Nederlandse energiehuishouding, energiedragerbalans per waarnemingseenheid (01-01-1995 - 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Industrie
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat energiebalansen per waarnemingseenheid en energiedrager. De energiebalans bestaat uit balansposten die aanbod en verbruik van energie beschrijven. Aanbod behelst winning, aanvoer, aflevering en begin- en eindvoorraad. Verbruik behelst inzet voor productie uit omzetting, verbruik als grondstof en finaal energieverbruik. De waarnemingseenheid bestaat uit de bedrijfseenheid (BE) uit het ABR met een volgnummer voor de vestiging die is waargenomen. De splitsing van bedrijven in vestigingen is functioneel, dat betekent dat het gebaseerd is op voor energiestatistieken benodigde gegevens. Bijvoorbeeld van vestigingen met een warmtekrachtinstallatie zijn meer gegevens nodig dan van een vestiging zonder zo'n installatie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens komen van energiebedrijven en energieafnemers in alle grootteklassen 0 t/m 9. Aan elk geënqueteerd bedrijf wordt een fysieke balans van energiedragers gevraagd. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van registraties.

Populatie

In Nederland gevestigde bedrijven, die energie winnen en/of produceren met uitzondering van de bedrijven die aardolie verwerken.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fcbb7

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset