type-icon

Dataset

Energieverbruik huishoudens; energiedragers, 1975-2016

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 02-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het verbruik van energie weer van huishoudens. Huishoudens zijn één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. In deze tabel wordt het energieverbruik voor vervoer niet meegeteld. Het energieverbruik wordt uitgesplitst naar energiedrager, zoals bijvoorbeeld aardolieproducten, aardgas en elektriciteit.

Gegevens beschikbaar:
Van 1975 tot en met 2016.

Status van de cijfers
Gegevens van 1975 tot en met 2014 zijn definitief.
Gegevens vanaf 2015 zijn nader voorlopig.

Wijziging per 22 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Definitieve cijfers 2014 en nader voorlopige cijfers 2015 zijn toegevoegd.
Voor de jaren 1990 t/m 1994 zijn de cijfers gelijkgemaakt aan de in september gereviseerde tabel Energiebalans; aanbod en verbruik.
De revisie huishoudens hierbij was een gevolg van nieuwe inzichten middels de klantenbestanden van netwerkbedrijven.
Door deze aanpassing is er een trendbreuk van 1989 op 1990.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82375NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82375NED

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardolieproducten, aardgas Gas- en dieselolie, elektriciteit, warmte

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82375NED

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardolieproducten, aardgas Gas- en dieselolie, elektriciteit, warmte