Dataset

De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 10-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Een duurzame Europese energiehuishouding is haalbaar in 2050, maar dat gaat niet vanzelf. Om echt de risico’s van klimaatverandering te verminderen en de levering van – betaalbare – energie op lange termijn veilig te stellen, zijn forse veranderingen in de energievoorziening nodig. ECN en NRG hebben een realistische en haalbare visie ontwikkeld van een duurzame Europese energiehuishouding in 2050. Uitgangspunt van de ‘EnergieVisie’ is een 60% lagere CO2-uitstoot en aanzienlijk minder import van olie en gas.

In 2050 zijn hernieuwbare energiebronnen goed voor meer dan 35% van de energievoorziening, met een flinke rol voor biomassa, windenergie en zon. Er is ook sterk ingezet op energiebesparing. Het aandeel kernenergie blijft gelijk. Kolen met CO2-opslag worden ingezet voor de productie van elektriciteit en waterstof. Deze waterstof wordt in de transportsector gebruikt. Biomassa wordt vooral toegepast als brandstof voor vrachtvervoer en in de industrie omdat daar weinig andere alternatieven voor olieproducten zijn. De energievraag van woningen en gebouwen is sterk verminderd, en wordt voornamelijk ingevuld met zonne-energie en elektriciteit. Ook na 2050 zullen nog steeds mogelijkheden bestaan en benut moeten worden voor verdere energiebesparing en ontwikkeling van hernieuwbare energie. Wel kunnen dan de grote knelpunten van de huidige energievoorziening zijn weggenomen.

Niet alle in 2050 ingezette energiebronnen zullen geheel duurzaam zijn. Met name aan kernenergie, CO2-opslag en biomassa moeten extra eisen worden gesteld om deze verantwoord in te passen in een duurzame energiehuishouding. Geen van de opties kan worden uitgesloten gezien de grote uitdagingen waar we nu voor staan. In het beeld van 2050 ligt de nadruk op toepassing van nieuwe technologieën (zoals betaalbare zonnecellen, geavanceerde biobrandstoffen en betrouwbare afvang en opslag van kooldioxide) en nieuwe energie-infrastructuur. Deze veranderingen hebben alleen kans van slagen in combinatie met nieuwe organisatievormen en gedragswijzigingen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding, 2007

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Nuclear Research & Consultancy Group; Energieonderzoek Centrum Nederland

Opdrachtgever: Nuclear Research & Consultancy Group; Energieonderzoek Centrum Nederland