Dataset

Nederlandse energiehuishouding, energiedragerbalans per bedrijfstak (01-01-1995 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Industry
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat energiebalansen per bedrijfstak, grootteklasse en energiedrager. De energiebalans bestaat uit balansposten die aanbod en verbruik van energie beschrijven. Aanbod behelst winning, aanvoer, aflevering en begin- en eindvoorraad. Verbruik behelst inzet voor productie uit omzetting, verbruik als grondstof en finaal energieverbruik. De bedrijfstakken zijn functioneel ingedeeld. Deze is institutioneel gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI), maar bevat enkele functionele specificaties, zoals decentrale productie van elektriciteit en verbruik voor vervoer naar voertuigtype.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens komen van energiebedrijven en energieafnemers in alle grootteklassen 0 t/m 9. Aan elk geënqueteerd bedrijf wordt een fysieke balans van energiedragers gevraagd. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van registraties.

Populatie

In Nederland gevestigde bedrijven, instellingen en huishoudens

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fca05

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier