Dataset

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager jan 1995-dec 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het verbruik en de producentenprijs van energie weer.

De cijfers over het energieverbruik voor totaal energie, aardgas, aardolie, steenkool en andere bronnen betreffen het primair verbruik. Voor elektriciteit is dit het finaal verbruik.

Bij de cijfers over de producentenprijs gaat het om de prijs van goederen die beschikbaar zijn voor binnenlands verbruik. Dit is de prijs die producenten of importeurs hebben gekregen voor het geleverde energieproduct.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2017

Status van de cijfers

Energieverbruik: Gegevens van 1995 tot en met 2014 zijn definitief. Gegevens van 2015 en 2016 zijn nader voorlopig en gegevens vanaf 2017 zijn voorlopig.

Producentenprijs: Gegevens van 1995 tot en met juli 2017 zijn definitief. Gegevens vanaf augustus 2017 zijn voorlopig.

Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 januari 2019: Geen, deze tabel is stopgezet. Met het verleggen van de basis bij de producentenprijzen wordt een vergelijking tussen verschillende basisjaren niet goed mogelijk.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80324ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80324ned

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80324ned

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers