Dataset

Energieverbruik en -kosten industrie en turf-, zand-, klei- etc. winning

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden het verbruik van energie en de kosten van het energieverbruik in de industrie en de winning van turf, zand, klei gegeven. De energiedragers zijn onderscheiden in elektriciteit, aardgas en 'andere energiedragers'.

De cijfers zijn exclusief niet-energetisch verbruik (zoals bijvoorbeeld nafta voor de plasticfabricage). Wanneer echter uit grondstoffen energiedragers ontstaan, zoals bijvoorbeeld chemisch restgas, dan worden deze grondstoffen wel meegerekend, althans voor zover de ontstane energiedragers in het bedrijf zelf worden verbruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: De cijfers over verslagjaar 2006 zijn toegevoegd.

Status van de cijfers: De cijfers t/m 2006 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Deze statistiek is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7514

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7514

Energieverbruik en - kosten in de industrie en de winning van turf, zand, klei etc. Naar bedrijfstak en naar aantal werknemers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7514

Energieverbruik en - kosten in de industrie en de winning van turf, zand, klei etc. Naar bedrijfstak en naar aantal werknemers.