Dataset

Energieverbruiksklassen industrie 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie wordt het verbruik van energie in de industrie gegeven, ingedeeld in klassen van het energieverbruik. De cijfers zijn berekend exclusief niet-energetisch verbruik (zoals bijvoorbeeld nafta voor de plasticfabricage). De ondercheiden energiedragers zijn elektriciteit en aardgas. De waarneming is onderdeel van de productiestatistieken. Productiestatistieken meten de structuur van productie, opbrengsten, verbruik en kosten van bedrijven. Het energieverbruik is een onderdeel hiervan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 Frequentie: stopgezet Deze tabel wordt niet meer aangevuld in verband met problemen bij de verwerking van de gegevens en zal te zijner tijd door een andere tabel worden vervangen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70135ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70135ned

Aantal bedrijven, aardgas - en elektriciteitsverbruik industrie. naar omvang van het verbruik, naar bedrijfstak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70135ned

Aantal bedrijven, aardgas - en elektriciteitsverbruik industrie. naar omvang van het verbruik, naar bedrijfstak.