Dataset

Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal adressen van bedrijven en instellingen met tenminste één elektriciteits- en/of aardgasaansluiting op het openbare net in Nederland. Tevens is de totale levering van aardgas/elektriciteit aan deze adressen opgenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en verbruiksklasse.

Adressen van woningen zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn hierbij uitgesloten. Ook zijn niet-gebouw gebonden elektriciteitsaansluitingen niet meegenomen. Hieronder vallen o.a. openbare verlichting, telecommasten en antennes, publieke elektrische laadpalen, (riool)pompen en gemalen, delfstofwinningsinstallaties, et cetera. Aardgasaansluitingen zijn altijd als gebouw gebonden aangenomen.

De aantallen zijn opgesplitst in verbruiksklasse op basis van het geleverde elektriciteit in kWh en/of aardgas in m3 aardgasequivalenten. De indeling naar verbruiksklasse is gebaseerd op het totaal geleverde elektriciteit en/of aardgas per adres.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met het verslagjaar 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2023: Gepubliceerd zijn de definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 4e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2022 en de voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84901NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84901NED

Bedrijven/instellingen naar leveringsklasse; levering via openbaar net Grootte aardgaslevering, grootte elektriciteitslevering, sector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84901NED

Bedrijven/instellingen naar leveringsklasse; levering via openbaar net Grootte aardgaslevering, grootte elektriciteitslevering, sector