Dataset

Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat het aantal adressen van bedrijven en instellingen met tenminste één elektriciteits- en/of aardgasaansluiting op het openbare net in Nederland. Tevens is de totale levering van aardgas/elektriciteit aan deze adressen opgenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en verbruiksklasse.

Adressen van woningen zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn hierbij uitgesloten. Ook zijn niet-gebouw gebonden elektriciteitsaansluitingen niet meegenomen. Hieronder vallen o.a. openbare verlichting, telecommasten en antennes, publieke elektrische laadpalen, (riool)pompen en gemalen, delfstofwinningsinstallaties, et cetera. Aardgasaansluitingen zijn altijd als gebouw gebonden aangenomen.

De aantallen zijn opgesplitst in verbruiksklasse op basis van het geleverde elektriciteit in kWh en/of aardgas in m3 aardgasequivalenten. De indeling naar verbruiksklasse is gebaseerd op het totaal geleverde elektriciteit en/of aardgas per adres.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met het verslagjaar 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2023: Gepubliceerd zijn de definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 4e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2022 en de voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84901NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84901NED

Bedrijven/instellingen naar leveringsklasse; levering via openbaar net Grootte aardgaslevering, grootte elektriciteitslevering, sector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84901NED

Bedrijven/instellingen naar leveringsklasse; levering via openbaar net Grootte aardgaslevering, grootte elektriciteitslevering, sector