Dataset

Energieverbruik en -kosten industrie en turf-, zand-, klei- etc. winning

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden het verbruik van energie en de kosten van het energieverbruik in de industrie en de winning van turf, zand, klei gegeven. De energiedragers zijn onderscheiden in elektriciteit, aardgas en 'andere energiedragers'.

De cijfers zijn exclusief niet-energetisch verbruik (zoals bijvoorbeeld nafta voor de plasticfabricage). Wanneer echter uit grondstoffen energiedragers ontstaan, zoals bijvoorbeeld chemisch restgas, dan worden deze grondstoffen wel meegerekend, althans voor zover de ontstane energiedragers in het bedrijf zelf worden verbruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: De cijfers over verslagjaar 2006 zijn toegevoegd.

Status van de cijfers: De cijfers t/m 2006 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Deze statistiek is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7514

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7514

Energieverbruik en - kosten in de industrie en de winning van turf, zand, klei etc. Naar bedrijfstak en naar aantal werknemers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7514

Energieverbruik en - kosten in de industrie en de winning van turf, zand, klei etc. Naar bedrijfstak en naar aantal werknemers.