Dataset

Energieverbruik land- en tuinbouw 1990-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik door land- en tuinbouwbedrijven, inclusief het verbruik van loonbedrijven voor de landbouw. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende energiedragers, zoals elektriciteit, aardgas en brandstoffen voor tractoren. Hernieuwbare energie is niet meegenomen, omdat nog niet voldoende betrouwbare cijfers beschikbaar zijn voor alle vormen van hernieuwbare energie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de glastuinbouw, de overige land- en tuinbouw en de loonbedrijven. De overige land- en tuinbouw is verder uitgesplitst in verschillende bedrijfstypen zoals deze ook bij de Landbouwtelling gehanteerd worden.

Deze tabel is stopgezet, omdat CBS vanaf de zomer van 2015 gebruik maakt van de klantenbestanden van de netbedrijven als bron voor het aardgas- en elektriciteitsverbruik van de landbouw. Deze bron levert dit moment geen cijfers op over het energieverbruik van de deelsectoren binnen de landbouw. De uitsplitsing naar deelsector is een cruciaal element van deze tabel. Cijfers over het energieverbruik van de hele landbouw zijn te vinden in de StatLine tabellen over de Energiebalans.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 en eerder zijn definitief. De cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 december 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80382ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80382ned

Vebruik van aardgas, elektriciteit en brandstoffen voor tractoren Glastuinbouw, overige landbouw exclusief loonwerk en loonwerk

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80382ned

Vebruik van aardgas, elektriciteit en brandstoffen voor tractoren Glastuinbouw, overige landbouw exclusief loonwerk en loonwerk