Dataset

Energieverbruik; bejaardenoorden, 1980 - 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over het energieverbruik van bejaardenoorden voor de jaren 1980 tot en met 2000.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1980

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2000 zijn definitief.

Wijziging per 11 oktober 2005 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7443

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7443

Energieverbruik in de bejaardenoorden. Aardgas, elektriciteit, huisbrandolie en andere energiedragers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7443

Energieverbruik in de bejaardenoorden. Aardgas, elektriciteit, huisbrandolie en andere energiedragers.