Dataset

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de gemiddelde transactieprijzen, leveringsprijzen en netwerkprijzen weergegeven voor aardgas en elektriciteit.

Onder transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking (inclusief Warmtekrachtkoppeling) wordt buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn van het meest recente kwartaal en jaar voorlopig, overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 maart 2023: Cijfers over het 4e kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers worden drie maanden na verslagperiode definitief gemaakt. Deze tabel wordt vervolgens niet meer geactualiseerd.

Reden van stopzetting: De gegevens over gemiddelde prijzen van eindverbruikers voor aardgas en elektriciteit zullen vanaf 2023 niet meer op kwartaalbasis maar op semesterbasis worden gepubliceerd. Dit wordt gedaan om overeen te komen met de Europese verordening. Zie voor de verwijzing hiernaar het artikel in paragraaf 3. De publicaties hiervan zullen drie maanden na het einde van het semester plaatsvinden.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81309NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81309NED

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81309NED

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw