Dataset

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen eindverbruikers, 2007-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 10-10-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden de gemiddelde transactieprijzen, leveringsprijzen en netwerkprijzen weergegeven voor aardgas en elektriciteit.

Onder transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking (inclusief Warmtekrachtkoppeling) wordt buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2007 tot en met 4e kwartaal 2022

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 oktober 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Reden van stopzetting: De gegevens over gemiddelde prijzen van eindverbruikers voor aardgas en elektriciteit zullen vanaf 2023 niet meer op kwartaalbasis maar op semesterbasis worden gepubliceerd. Dit wordt gedaan om overeen te komen met de Europese verordening. Zie voor de verwijzing hiernaar het artikel in paragraaf 3. De publicaties hiervan zullen drie maanden na het einde van het semester plaatsvinden.

Deze tabel wordt opgevolgd door Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit. Zie paragraaf 3

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81309NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81309NED

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81309NED

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw