Dataset

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-12-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden de gemiddelde transactieprijzen, leveringsprijzen en netwerkprijzen weergegeven voor aardgas en elektriciteit.

Onder transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking (inclusief Warmtekrachtkoppeling) wordt buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007

Status van de cijfers

De cijfers in deze tabel zijn van het meest recente kwartaal voorlopig, overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 december 2022:

Cijfers over het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

De nieuwe cijfers worden drie maanden na verslagperiode gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81309NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81309NED

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81309NED

Prijzen van aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw