Dataset

Graslandvernieuwing op bedrijven met rundvee, 1990 - 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de Landbouwstatistieken, gegevens over graslandvernieuwing. Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de steekproef Rundveestapel/graslandgebruik die jaarlijks in november wordt gehouden onder ruim 3000 bedrijven met rundvee. Het onderwerp graslandvernieuwing wordt echter niet ieder jaar opgenomen in het steekproefonderzoek. Gegevens over graslandvernieuwing zijn vanaf 1990 beschikbaar voor Nederland totaal en vanaf 1993 ook voor vijf landbouwregio's. Gegevens over de aard van het geteelde gewas vóór de inzaai met graszaad zijn beschikbaar vanaf 1999. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • landbouwregio;
  • totale oppervlakte grasland;
  • totaal ingezaaide oppervlakte (herinzaai, doorzaai, na ander gewas);
  • andere gewassen vóór inzaai ( maïs, aardappelen, granen, overige gewassen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990. Frequentie: eens in de drie jaar.

Status van de cijfers: Nieuwe cijfers worden als definitieve uitkomsten toegevoegd.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70735NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70735NED

Oppervlakte van vernieuwing grasland en aard van bouwland vóór herinzaai. Nederland en weideregio's.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70735NED

Oppervlakte van vernieuwing grasland en aard van bouwland vóór herinzaai. Nederland en weideregio's.