Dataset

Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig elektriciteitsverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik. Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau. De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per augustus 2022: De cijfers over elektriciteitsproductie zijn geüpdatet en in lijn gebracht met de energiebalans. De verhouding tussen aflevering en verbruik uit eigen elektriciteitsproductie is niet veranderd.

Wijzigingen per juni 2022: Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Eind mei 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85187NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85187NED

Elektriciteit, belastingschijf elektriciteitsverbruik, SBI2008, belastingschijf

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85187NED

Elektriciteit, belastingschijf elektriciteitsverbruik, SBI2008, belastingschijf