Dataset

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1919-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van elektriciteit weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer. Dit is gelijk aan de hoeveelheid elektriciteit die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Het verbruik wordt in deze tabel nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het openbare net of via bedrijfsnetten en naar verbruik door de installaties waarmee de elektriciteit wordt geproduceerd.

De post verliezen bij distributie wordt alleen ter informatie ook afzonderlijk gepubliceerd. Verliezen bij distributie zijn al inbegrepen in het gepubliceerde verbruik van de netten.

Gegevens beschikbaar van 1919 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 augustus 2019 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik 1929-2018. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=00377

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/00377

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/00377

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.