Dataset

Elektriciteitslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken, bewoners

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde verbruik van elektriciteit per bewoner van particuliere woningen in Nederland uitgesplitst naar woningtype, oppervlakteklasse en aantal bewoners. Het gaat hierbij om het verbruik van elektriciteit dat is geleverd via het openbaar net.

Daarnaast is ook informatie opgenomen over de verdeling van het elektriciteitsverbruik per bewoner. De in deze tabel gepubliceerde statistieken zijn berekend op basis van woningen met: particuliere huishoudens, een minimale oppervlakte van 15 m2 en een maximale oppervlakte van 500m2, een bouwjaar vanaf 1000 tot en met het verslagjaar, minimaal 1 ingeschreven inwoner, een plausibel elektriciteitsverbruik.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 juni 2022 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Veel van de informatie in deze tabel is te vinden in tabel : Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83882NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83882NED

Elektriciteit, Woningen, Energiebesparing, Duurzaamheid woningtype, oppervlakteklasse, aantal bewoners

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83882NED

Elektriciteit, Woningen, Energiebesparing, Duurzaamheid woningtype, oppervlakteklasse, aantal bewoners