Dataset

Gasleidingen en elektriciteitsnet; 1930 - 1998

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over de gas- en elektriciteitsnetten voor de jaren 1930 tot en met 1998.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1930 per 5 jaar en vanaf 1935 per jaar.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 1998 zijn definitief.

Wijziging per 5 september 2008 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71557ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71557ned

Lengte netten, aantal gebruiksmeters voor aardgas en aantal aansluitingen voor elektriciteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71557ned

Lengte netten, aantal gebruiksmeters voor aardgas en aantal aansluitingen voor elektriciteit.